Vår historia

Vår historia startar med att Sveahus började erbjuda fullständiga lösningar från färdiga hus, från arkitektritning till montering på plats och installation av interiör. Med mer än 30 års erfarenhet i byggbranschen bygger Sveahus med samarbetspartners bostadslösningar som når upp till dagens krav på kvalitet, design och miljöhänsyn.

Under de senaste åren har den europeiska marknaden gått mot att bli mer flexibel och öppen. Behovet på bostadsmarknaden medför nya utmaningar för byggföretagen. Det här ledde entreprenadverksamheten in på att arbeta med att förse infrastruktur- och byggprojekt med kompetens.

Svea Elresurser började i mindre skala med att vara leverantör till Västlänken i Göteborg och efter det har vår affär vuxit. Sedan 2022 har vi satt Svea Elresurser på egna ben och driver nu arbetet vidare med att förse byggbranschen med legitimerade och kvalificerade elinstallatörer och elmontörer.

Referenser

RISE

RISE

Nytt säkershetslab i Borås för RISE. På anläggningen kommer säkerhetstester

Läs mer »