RISE

Nytt säkershetslab i Borås för RISE. På anläggningen kommer säkerhetstester att vara i Fokus för laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. Elektriska fordon ska kunna provoceras på olika sätt och utsättas för extrema påfrestningar.