Konstruktion

Sveahus hanterar allt från bygglovsprocess till nyckelfärdiga hus. Efter bygglovsritningar startar arbetet med konstruktionsritningar, tillverkning av prefabricerade trä-element och byggnation samt utförande av alla invändiga och utvändiga arbeten.